Cel kampanii „Drzewa dla Mielca”

Założenie strony „drzewa.mielec.pl” w ramach Kampanii „Drzewa dla Mielca” stanowiło świadomy krok w kierunku zwiększenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Mielca oraz promowania idei zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody

W obliczu rosnących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, degradacją środowiska naturalnego oraz potrzebą budowania zielonych miast, ta inicjatywa odpowiada na istotne potrzeby społeczności lokalnej i stawia na edukację ekologiczną jako fundament lepszej przyszłości.

Promocja zielonej infrastruktury

Jednym z głównych celów naszej kampanii jest promowanie idei zielonej infrastruktury i jej znaczenia dla poprawy jakości życia mieszkańców Mielca. Strona ma na celu pokazanie, jak istotną rolę w życiu miasta pełnią drzewa, zarówno pod względem estetycznym, jak i ekologicznym. Drzewa w mieście przyczyniają się do oczyszczania powietrza, zmniejszania hałasu, ograniczania efektu wyspy ciepła oraz stanowią ważny element bioróżnorodności.

Edukacja i świadomość ekologiczna

Kampania „Drzewa dla Mielca” oraz strona internetowa „drzewa.mielec.pl” mają za zadanie edukować mieszkańców na temat korzyści płynących z obecności drzew w ich najbliższym otoczeniu. Poprzez artykuły, poradniki, badania i ciekawostki, strona dąży do podnoszenia świadomości ekologicznej, zachęcając do aktywnej ochrony i dbałości o zielone przestrzenie w mieście.

Platforma do dialogu i inicjatyw lokalnych

Inicjatywa ta ma również na celu stworzenie platformy do dialogu między mieszkańcami, lokalnymi władzami, organizacjami pozarządowymi i biznesem w kontekście ochrony i rozwoju zielonych przestrzeni w Mielcu. Strona ma służyć jako miejsce wymiany pomysłów, zgłaszania nowych inicjatyw oraz koordynowania działań mających na celu zwiększenie liczby drzew i terenów zielonych w mieście.

Wsparcie dla lokalnych inicjatyw zielonych

Kampania „Drzewa dla Mielca” stanowi wsparcie dla lokalnych inicjatyw zielonych, promując projekty nasadzeń drzew, akcje sprzątania terenów zielonych czy warsztaty z zakresu ochrony środowiska. Strona ma ambicję stać się centrum informacyjnym dla wszystkich działań proekologicznych realizowanych w Mielcu.

Nadrzędnym celem kampanii Drzewa dla Mielca jest zadbanie o drzewa i zieleń miejską w Mielcu i okolicach, co pozwoli  następnym pokoleniom korzystać z zalet natury w mieście. Wprowadzenie standardów ochrony drzew, ich pielęgnacji czy sadzenia przyczyni się od zachowania drzewostanu i sprawi, że Mielce będzie lepszym miejscem do życia, dla nas i dla naszych dzieci.

Mikołaj Skrzypiec

Prezes Stowarzyszenia "Specjalna Strefa Ekologiczna"

PODPISZ NASZĄ PETYCJĘ DO NOWYCH WŁADZ!

Wybory samorządowe już 07. kwietnia. Niezależnie od tego, kogo mielczanie wybiorą na prezydenta ani tego, kto zasiądzie w radzie miasta, chcemy zaapelować do nowych władz o podjęcie kolejnych kroków dla miejskiej zieleni i powstrzymanie betonozy w Mielcu

Kampania Stowarzyszenia SSE Mielec

Nasz adres

Stowarzyszenie
„Specjalna Strefa Ekologiczna”.
Ulica Szymanowskiego 2B
39-300 Mielec

Kontakt

(+48) 66-93-30404