Zobacz 

Kalendarium Kampanii

Dowiedz się więcej na temat przebiegu naszej kampanii na rzecz drzew oraz zieleni miejskiej Mielcu.

2024

23 Luty

Działamy dalej – podpisz petycję do nowych władz!

7 kwietnia Polacy wybierają nowe władze samorządowe. Jako następstwo wcześniejszych działań postanowiliśmy stworzyć petycję do przyszłych władz naszego miasta – radnych i prezydenta, o kolejne kroki na rzecz przyrody dla mieszkańców. Przyłącz się do naszego apelu!

2024

22 Luty

Standardy ochrony drzew WPROWADZONE!

Udało się! Jacek Wiśniewski – Prezydent miasta Mielec podpisuje zarządzenie, na mocy którego w gminie miejskiej Mielec zaczynają obowiązywać standardy ochrony drzew i zieleni.

2024

19 Luty

Komisja ochrony środowiska rady miasta Mielca zbiera się jeszcze raz…

19 lutego po raz kolejny odbyło się posiedzenie komisji ochrony środowiska przy radzie miasta Mielca. Po raz kolejny omawiane były standardy ochrony drzew i zieleni oraz nieuchronne zmiany przy Alei Niepodległości

2024

22 Stycznia

Posiedzenie komisji ochrony środowiska i naczelników UM

Kolejne, robocze posiedzenie komisji ochrony środowiska przy radzie miasta wraz z naczelnikami wydziałów. Pomimo pewnych zastrzeżeń szczególnie w aspekcie ochrony drzew w procesach inwestycyjnych, prace postępują.

2023

15 Listopad

Spotkanie komisji ochrony środowiska rady miejskiej

W efekcie działań rzeczniczych, spotkań i rozmów z radnymi oraz przedstawicielami urzędu odbywa się posiedzenie komisji ochrony środowiska, na którym przedstawione są założenia standardów ochrony drzew oraz długofalowe plany na rzecz zieleni miejskiej.

2023

08 lipiec

Kuźnia Kampanierów w Spale

Na zaproszenie Instytutu Spraw Obywatelskich uczestniczymy w specjalistycznym szkoleniu Kuźnia Kampanierów. Efektem kampanii obywatelskiej kończącej szkolenie ma stać się podjęcie uchwały o wprowadzeniu standardów ochrony drzew

2023

luty – Listopad

Kampania „Dzikie Stawy”

Obok działań na rzecz drzew w Mielcu podjęliśmy kroki na rzecz zatrzymania nieprzemyślanych projektów „rewitalizacji” terenu dzikiej przyrody w granicach naszego miasta. Kampania zakończyła się sukcesem, miasto odstąpiło od planów!

2022

12 maj 

Rozpoczynamy działania na rzecz standardów ochrony 

Podejmujemy pierwsze kroki na rzecz wprowadzenia standardów ochrony drzew w gminie miejskiej Mielec. Poprzez działania rzecznicze chcemy doprowadzić do zachowania drzew dla kolejnych pokoleń.

2021

10 październik

V Forum Przyjaciół Drzew

Bierzemy udział w piątej edycji Ogólnopolskiego Forum Przyjaciół Drzew. Na forum przedstawiono standardy ochrony drzew, które pozwalają na lepszą ochronę i rozwijanie miejskich drzewostanów. Jako członek Forum Przyjaciół drzew działamy na rzecz wprowadzenia tych standardów i w Mielcu.

2021

10 sierpień

Wydajemy pierwszą broszurę

Dzięki wsparciu uzyskanemu od Funduszu Obywatelskiego imienia Henryka Wujca przeprowadzamy kolejne kontrole wycinek i nasadzeń drzew w parkach w Mielcu i wydajemy broszurę informacyjną dla mieszkańców.

2020

Grudzień

Początek kampanii „Drzewa dla Mielca” 

W poprzednich latach podejmowaliśmy sporadyczne interwencje w sprawie drzew miejskich. Jednakże, toczące się procesy rewitalizacji terenów parkowych spowodowały, iż postanowiliśmy podjąć szerzej zakrojone działania.

2019

10 Grudzień

Wizyta kontrolna w parku przy ulicy Kahla  

Po sygnałach od mieszkańców oraz członków naszego Stowarzyszenia podjęliśmy społeczną kontrolę stanu nasadzeń zastępczych w parku przy ulicy Kahla, nieopodal zrekultywowanego składowiska odpadów.

Wcześniejsze działania i interwencje

2013

Maj

Miasto wycina drzewa przy ulicy 3. maja i Szerokiej

Nasze Stowarzyszenie po raz pierwszy interweniuje w sprawie nieuzasadnionej wycinki drzew na mieleckiej Starówce. Magistrat postanowił wyciąć urokliwe, choć zaniedbane drzewa przy ulicach 3 maja oraz Szerokiej.

2013

Luty

Interwencja obok lotniska

Przy dawnej siedzibie Aeroklubu Mieleckiego doszło do bezprecedensowej sytuacji – pracownicy MPGK bezprawnie wycięli przeszło kilkadziesiąt drzew. W wyniku naszej interwencji doszło do nagłośnienia sprawy a winni zgłosili się na policję.

 

Działamy dla drzew i przyrody 

Tereny zielone

Zieleń to nie tylko parki i drzewa. Zobacz, gdzie w naszym mieście i okolicach znaleźć enklawy przyrody

Parki miejskie

Mieleckie parki są piękną wizytówką naszego miasta, zielonymi płucami oraz miejscem wypoczynku.

Tereny leśne

Na terenie Mielca i w jego bezpośrednich okolicach znajdują się piękne lasy. Co można zrobić dla ich ochrony?

Kampania Stowarzyszenia SSE Mielec

Nasz adres

Stowarzyszenie
„Specjalna Strefa Ekologiczna”.
Ulica Szymanowskiego 2B
39-300 Mielec

Kontakt

(+48) 66-93-30404