Standardy ochrony drzew

 

Jak miasto i mieszkańcy skorzystają na wprowadzeniu takich standardów?

Co da wprowadzenie standardów ochrony drzew?

Bezpieczeństwo mieszkańców

Standardy cięcia i pielęgnacji drzew zapewnią lepszy stan drzew, które będą zdrowsze i przez to bardziej odporne na czynniki zewnętrzne, takie jak wichury, burze czy inne zjawiska atmosferyczne. Dzięki temu, ograniczone zostanie ryzyko wypadków i uszkodzenia mienia przez chore i zaniedbane drzewa czy ich konary.

Ochronę zieleni miejskiej 

Standardy ochrony zieleni przełożą się na profesjonalną pielęgnację drzew, co przyczyni się do utrzymania i ochrony drzewostanu. Drzewa miejskie będą bardziej odporne na choroby i docelowo nie będą wycinane na masową skalę.

Przygotowanie miasta na zmiany klimatu

Drzewa w miastach absorbują dwutlenek węgla z powietrza, zmniejszając emisję gazów cieplarnianych i poprawiając jakość powietrza. Dodatkowo, tworzą cień i ochładzają otoczenie, redukując efekt miejskiej wyspy ciepła. Przyczyniają się do lepszej retencji wody i ograniczają zjawiska powodzi błyskawicznych.

Lepszą jakość życia w mieście 

Drzewa w mieście poprawiają jakość życia, zapewniając świeże powietrze, a także działając jako naturalne oczyszczacze powietrza. Dodatkowo, tworzą przyjemne otoczenie, zapewniając cień i przestrzenie rekreacyjne dla mieszkańców.

2024

22 Luty

Standardy ochrony drzew WPROWADZONE!

Udało się! Jacek Wiśniewski – Prezydent miasta Mielec podpisuje zarządzenie, na mocy którego w gminie miejskiej Mielec zaczynają obowiązywać standardy ochrony drzew i zieleni.

Standard inspekcji i diagnostyki drzew 

porządkuje, systematyzuje i dookreśla procedurę oraz treści oceny drzew na dwu poziomach – podstawowym i zaawansowanym. Pomaga uzupełnić obecne procedury lub wprowadzić nowe, pomocne oceniającym drzewa – diagnostom i weryfikującym wyniki – zamawiającym te oceny i wydającym decyzje. Standard wprowadza kompleksowość oceny oraz stanowi przewodnik po najważniejszych cechach diagnostycznych.

Standard cięcia i pielęgnacji drzew

systematyzuje rodzaje prac na drzewach i w ich otoczeniu, wyraźnie oddzielając różne rodzaje cięć, wzmocnień mechanicznych oraz prac poprawiających bytowanie drzewa – pielęgnacyjnych. Poza technicznym aspektem poprawności wykonywania prac uwzględniono także ich znaczenie dla różnych kategorii drzew oraz cel stosowania. Takie podejście pozwala uporządkować rodzaje prac na drzewach.

Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym

obejmuje kompleksowe procesy od projektu do wykonania, opisując i porządkując obiekty ochrony, sposoby jej realizacji – w tym technologie prac oraz osoby odpowiedzialne. Stanowić może realną pomoc dla wszystkich podmiotów procesu inwestycyjnego, ułatwiając ustalanie celów, procesy realizacji oraz kontroli i oceny.

Standardy inspekcji i diagnostyki drzew, cięcia i pielęgnacji drzew oraz ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnych zostały opracowane przez ekspertów Fundacji EkoRozwoju w ramach programu „Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy”

Kampania Stowarzyszenia SSE Mielec 

Nasz adres

Stowarzyszenie
„Specjalna Strefa Ekologiczna”.
Ulica Szymanowskiego 2B
39-300 Mielec

Kontakt

(+48) 66-93-30404